VERBINDEN • Initiatief Zoekt Nemer
• Inspiratie en kennis voor samenwerkingen
  dwars door de wijk of stad heen
• Praktisch advies en ondersteuning
• Knelpunten inzichtelijk maken en opruimen
Verbinden is kracht zien, kracht bundelen en nieuwe kracht ontketenen. Dat vereist contact, inzicht, interesse, actie en openheid. Kracht openbaart zich vanuit tegenstelling, overtuiging of ervaring. Het groeit in vertrouwen, creativiteit en beleving. Met aandacht voor deze waarden creëert DURF verbindingen waarin partijen samenwerken aan gemeenschappelijke doelen en elkaar ondersteunen en versterken in hun eigen doelen. Met oog en ruimte voor elkaars individualiteit, kwaliteit en doelstellingen. En altijd met zicht op de nieuwe mogelijkheden en waarden die ontstaan. DURF BIEDT