SCHEPPEN VAN HET JUISTE KLIMAAT • Advies voor nieuwe rol overheid
• Inspiratie en visie voor het opstellen van beleid
• Tips en trucs voor een praktische aanpak
• Goede voorbeelden uit de praktijk
De tijd van nu vraagt om verandering, vernieuwing en het delen van verantwoordelijkheden. Om hierin betrokken te zijn moet de gevestigde orde open en kwetsbaar durven zijn. Met ruimte om een nieuwe benadering of aanpak te faciliteren, wanneer deze bijdraagt aan versterking en vernieuwing. Deze opstelling en dit vertrouwen scheppen een klimaat, dat uitnodigend werkt voor ontstaan van initiatief en betrokkenheid bij burgers. DURF weet welke ingrediënten, houding en acties nodig zijn om dit ondernemersklimaat te scheppen. DURF BIEDT