ONTWERPEN • Praktisch advies aan initiatiefnemers
• Creatieve denksessies
• Toolbox voor het opzetten van een initiatief
• Ondersteuning bij opzet projectplannen
Een idee of initiatief moet een gezicht krijgen en een verhaal gaan vertellen. Zichtbaar en herkenbaar zijn. Het heeft een kop en een staart nodig en leiden tot het gewenste doel. DURF helpt initiatiefnemers om tot een concreet plan, product, project of businessplan te komen. Dit altijd met het doel voor ogen en met inzet van de beschikbare mogelijkheden en kracht. Een ontwerp dat zorgt voor draagvlak onder bewoners, overheid, gebruikers, ondersteuners en investeerders. DURF BIEDT