ONDERSTEUNEN • Directe begeleiding van initiatiefnemers
• Workshops of coaching initiatiefnemers
• Workshops of coaching beleidsmensen en professionals
Is het concept uitgedacht, dan is de volgende stap het traject vorm te geven en de raderen in elkaar te passen. DURF helpt de betrokkenen hun talent, expertise en mogelijkheden in positie te brengen. Om in de samenwerking, die dan ontstaat, het proces te laten bewegen en de gewenste doelen te bereiken. DURF BIEDT