INVENTARISEREN • Quickscan van buurt of wijk
• Visies sleutelfiguren in kaart brengen
• Goede voorbeelden van burgerinitiatieven
   en kansen zichtbaar maken
• Een aanpak die past bij de wijk of buurt
Iedere opdracht of uitdaging bevindt zich in een context. DURF brengt deze in beeld. Door behoeften, voorzieningen, cultuur en beleving te ontdekken. Door de verworvenheden, trots, krachten en verbanden in kaart te brengen. Dit zijn de bouwstenen en het fundament waarmee en waarop structureel gebouwd wordt. Bouwen aan de invulling en oplossing, die geadopteerd wordt en werkt in haar omgeving. DURF BIEDT