Oops...
Slider with alias tech journal not found.

De sociaal architecten Mariska en Jan-Dirk.

Altijd verrassende specialisten in het uitnodigen en ondersteunen van startups, sociaal ondernemers en burgerinitiatieven.

“Niet omdat de dingen moeilijk zijn durven wij niet, maar omdat wij niet durven zijn  de dingen moeilijk”

Iedereen die iets doet of wil doen met de participerende samenleving, maatschappelijk verantwoord ondernemen, sociaal ondernemen of wijkgericht werken. Zoals gemeenten, welzijnsorganisaties, bedrijven, vastgoed- ontwikkelaars, startups, sociaal ondernemers en burgerinitiatieven. Mensen en organisaties die streven naar een win voor alle betrokkenen en werken aan een betere samenleving.

Scheppen juiste klimaat

De tijd van nu vraagt om verandering, vernieuwing en het delen van verantwoordelijkheden. Om hierin betrokken te zijn moet de gevestigde orde open en kwetsbaar durven zijn. Met ruimte om een nieuwe benadering of aanpak te faciliteren, wanneer deze bijdraagt aan versterking en vernieuwing.
Deze opstelling en dit vertrouwen scheppen een klimaat, dat uitnodigend werkt voor ontstaan van initiatief en betrokkenheid bij burgers. DURF weet welke ingrediënten, houding en acties nodig zijn om dit ondernemersklimaat te scheppen.