EVENEMENTEN Een wijkevenement is een hoogtepunt en zorgt voor activering, verbinding en ontmoeting in de wijk. ‘Leuk’ geeft meer impuls en betrokkenheid dan ‘verantwoordelijk’. Bewoners van zwakkere wijken worden krachtiger gestuurd door de korte termijn dan de lange termijn. Hun leefwereld beperkt zich tot de eigen wijk. STIMULERINGSPROGRAMMA DORDRECHT WEST IN OPDRACHT
VAN DE GEMEENTE DORDRECHT, WOONBRON EN TRIVIRE