Ondersteuning bij: Startups, burgerinitiatieven & sociaal ondernemen

[edgtf_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”#d7d7d7″ border_style=”solid” width=”100%” thickness=”1px” top_margin=”25px” bottom_margin=”25px”]

De sociaal architecten Mariska en Jan-Dirk.

Altijd verrassende specialisten in het uitnodigen en ondersteunen van startups, sociaal ondernemers en burgerinitiatieven.

DURF – Voor wie?

Iedereen die iets doet of wil doen met de participerende samenleving, maatschappelijk verantwoord ondernemen, sociaal ondernemen of wijkgericht werken. Zoals gemeenten, welzijnsorganisaties, bedrijven, vastgoed- ontwikkelaars, startups, sociaal ondernemers en burgerinitiatieven. Mensen en organisaties die streven naar een win voor alle betrokkenen en werken aan een betere samenleving.

DURF – Wat wij doen

[edgtf_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”#d7d7d7″ border_style=”solid” width=”100%” thickness=”1″ top_margin=”25px” bottom_margin=”25px”]

Scheppen van het juiste klimaat

De tijd van nu vraagt om verandering, vernieuwing en het delen van verantwoordelijkheden. Om hierin betrokken te zijn moet de gevestigde orde open en kwetsbaar durven zijn.
Met ruimte om een nieuwe benadering of aanpak te faciliteren, wanneer deze bijdraagt aan versterking en vernieuwing.
Deze opstelling en dit vertrouwen scheppen een klimaat, dat uitnodigend werkt voor ontstaan van initiatief en betrokkenheid bij burgers. DURF weet welke ingrediënten, houding en acties nodig zijn om dit ondernemersklimaat te scheppen.

Inventariseren

Iedere opdracht of uitdaging bevindt zich in een context. DURF brengt deze in beeld. Door behoeften, voorzieningen, cultuur en beleving te ontdekken. Door de verworvenheden, trots, krachten en verbanden in kaart te brengen. Dit zijn de bouwstenen en het fundament waarmee en waarop structureel gebouwd wordt. Bouwen aan de invulling en oplossing, die geadopteerd wordt en werkt in haar omgeving.

Verbinden

Verbinden is kracht zien, kracht bundelen en nieuwe kracht ontketenen.
Dat vereist contact, inzicht, interesse, actie en openheid. Kracht openbaart zich vanuit tegenstelling, overtuiging of ervaring. Het groeit in vertrouwen, creativiteit en beleving.
Met aandacht voor deze waarden creëert DURF verbindingen waarin partijen samenwerken aan gemeenschappelijke doelen en elkaar ondersteunen en versterken in hun eigen doelen. Met oog en ruimte voor elkaars individualiteit, kwaliteit en doelstellingen. En altijd met zicht op de nieuwe mogelijkheden en waarden die ontstaan.

Ontwerpen

Een idee of initiatief moet een gezicht krijgen en een verhaal gaan vertellen.
Zichtbaar en herkenbaar zijn. Het heeft een kop en een staart nodig en leiden tot het gewenste doel. DURF helpt initiatiefnemers om tot een concreet plan, product, project of businessplan te komen. Dit altijd met het doel voor ogen en met inzet van de beschikbare mogelijkheden en kracht. Een ontwerp dat zorgt voor draagvlak onder bewoners, overheid, gebruikers, ondersteuners en investeerders.

Ondersteunen

Is het concept uitgedacht, dan is de volgende stap het traject vorm te geven en de raderen in elkaar te passen. DURF helpt de betrokkenen hun talent, expertise en mogelijkheden in positie te brengen. Om in de samenwerking, die dan ontstaat, het proces te laten bewegen en de gewenste doelen te bereiken.

[edgtf_separator position=”center” color=”#c6c6c6″]
[edgtf_call_to_action full_width=”yes” content_in_grid=”no” type=”normal” show_button=”yes” button_type=”outline” button_target=”_blank” button_icon_pack=”” button_text=”Contact” button_link=”mailto: info@durfmaakthetverschil.nl”]

Kom maar op als je durft!

[/edgtf_call_to_action]